Ne moc zbožná témata

6. 3. 2009 11:25

no jo... existují takzvaná zanedbaná témata...

netýkají se osob, zaměřených na život hodně zbožný ;)

- kolík znáte světců nebo blahořečených rodičů, manželských párů prohlášených za kandidáty na umístění v rámech obrazů v kostelích s ohledem na to jak plnili své světské profese, rodičovské nebo manželské povolání...? asi moc jich neznáte... ale osob, které se stály svaté v řeholí nebo jako kněz, biskup a podobně jsou haldy. takže - logicky - člověk by si mohl myslet, že třeba svátost manželská - ta svátost, která obnáší z velké častí vydělávání peněz, výchovu, práni, vaření, tou takovou běžnou a většinou ne moc vznešenou komunikaci atd atp, že není dost
posvěcující. to asi mělo by nás přinejmenším trošku zneklidnit... laiků je podstatně víc v církví než kleriků a duchovních osob!

je zajímavé, že o penězích Pán Ježíš kázal docela často, hodně komunikoval s lidmi a moc nevycházel se svým kázáním za horizont věcí běžných a lidem blízkých, kázal ne tím vznešeným tonem, opravdu spíš vychovával než učil a nařizoval, .... ohledně ještě peněz - ba! nejen kázal o nich, ale v návazností na určité starozákonní příběhy (třeba prodání Josefa jeho bratry) vtáhl peníze přímo do svého díla, kterému říkáme ne jinak než dílo VYKOUPENÍ. teologie mluví o EKONOMII spásy...

Ježíš byl Žid a Židé nedělají si iluze ohledně napětí mezí životem světským a duchovním. ani silně neoddělují té dva aspekty jednoho života na zemi. z jednání židů je patrné to, jak oni pamatují, že Bůh svěřil člověku zem a přikázal, aby se vším dobře hospodařil.

mě osobně nepřekvapuje, že Ježíš, jakožto správný Žid, jedná tak, že velmi často pohyb větších sum peněz doprovází ty nejvíce dojímající scény:
- návrat kluka, který si to zkusil s celým svým dědictvím ve světě
- vděčná hříšnice, která obětuje nádobu oleje v hodnotě celoročního platu
- Zachei, který při obrácení dává polovinu svého majetku chudým a násobky toho, co ukradl - těm, které to postihlo
- a jiné scény... je jich opravdu mnoho!
jindy ale nekompromisně pranýřuje "kšeftování" ve sféře víry a nevhodná obchodní jednání na posvátných místech - třeba v Chrámu, čim zdůrazňuje ten největší význam vnitřní, duchovní, svobody osob zaměřených na důvěru, vděčné sebedarování a vrcholně - modlitbu. Ježíš je ve své zbožností velmi konkretní a  pro pozorovatele snadně "uchopitelný". bohatý mladík právem se zachmuřil a odešel smutný. byl v přátelském rozhovoru konfrontován se svojí závislostí na bohatství a nedokázal se toho zříct pro dokonalejší lásku k potřebnému a dhudému...

tak jedná Ježíš...

no jo... jenomže, co si může počít a k jakým konfliktům se dostane
člověk, který se zaměřil právě na to, že bude víc zbožný než
spravedlivý?

...

teď je asi jasné - pokud spravedlnost není důležitější než zbožnost, tak se zdravý vztah k financím, výchova, přátelství, svoboda.... bude potlačovat (také v životě církvi) a zbožnost se promění v konformní a proto oblíbenou svými stoupenci přetvářku. mám se ještě zeptat, kdo se k takovým konformistům přidá? ...radši se ani nebudu ptát! ;)

...

Sdílet

Komentáře

pavlazdukovan Nevím, jestli se vyjadřuji zrovna k tomu, co chtěl autor říct, ale co se týká prvního odstavce, řekla bych asi toto: Mnoho lidí, a to asi hlavně v dřívějších dobách, vydělo svaté jen mezi knězi a řeholními osobami. Možná, že manželství nebylo považováno až za tak vznešenou cestu k Bohu. Myslím, že teď už i mnoho lidí v církvi si začíná uvědomovat, že i lidé v manželství se mohou stát svatými. Já osobně jsem přesvědčena, že žilo a žije mnoho svatých manželů a manželek, i když za svaté možná nebudou tady ma zemi nikdy prohlášení.

sleepy to: pavlazdukovan<br />
<br />
...a o tom to je: do jisté míry vědělo se i my dnes často víme jak to skutečně bylo nebo je... ale mluvíme o zmíněných skutečnostech jinak anebo nemluvíme vůbec - mlčíme. ...nejsou to ještě dost "zbožná témata"... nejsou dostatečně rozšířené a ustálené reakce "zbožných"...<br />
<br />
zbývají dojmy a jenom takové: "řekla bych", "asi", "možná, že", "myslím, že", "jsem přesvědčená"... sám tak někdy říkám a jednám. ale jsou to v tom naznačeném kontextu převážně úniky...<br />
<br />
řeším v podstatě to: - proč se to pořádně neprohlašuje - třeba u těch zmíněných manželů, když si mnoho lidi uvědomuje jak to je? řeším to tak, že poukazují na velké napětí mezi nápadnou "zbožností" a nenápadnou, a často nepopulárni, spravedlností.<br />
<br />
židé se Ježíše vlastně neptali, proč říkal to, co říkal, a dělal to, co dělal - za to "zbožně se pohoršovali", když de facto

JJanisek001 Taky bych chtěla zmínit první odstavec a to kvůli tomu, že jste uvedl dvě kategorie-manželství/rodina a řehole/kněžství....v té první mě taky nenapadá ani jeden "případ" u těch druhých je to hodně častým, ale ještě se zapomíná na třetí kategorii a to jsou zcela obyčejní, pokorní lidé....<br />
např. svatý František-ten byl první bohatý a pomyslně slepý,než se mu otevřely oči...nebo svatá Klára-ta by si zasloužila být svatá už pro to, že ve svém mládí pomáhala malomocným....nebo svatá Barbora-otec ji zabil pro to, že se stala věřící...nebo Marie Goretti-ta zemřela pro lásku ke Kristo,dalo by se říct...<br />
Tohle byly také uplně obyčejní lidé...<br />
jo..člověk pokorný je vždycky svatý i bez blahořečení...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz